070-6552408 leif@liljeblad.info

Att göra litografier

Jag trycker mina litografier från sten, det ursprungliga sättet att trycka litografier på. Lito betyder sten, så att litografera betyder att skriva på sten. Det är på Rolf Jansson stentryckeri i Vikmanshyttan som jag trycker. Man har planslipade kalkstenar som man tecknar på med en litografisk krita eller litografiskt tusch. Kritan och tuschet innehåller fett så där jag tecknar på stenen blir stenen fet.  Tryckmetoden bygger på att vatten och fett är oförenligt så när man valsar en fet tryckfärg över den tecknade stenen fastnar färgen endast där stenen är fet, där jag har tecknat. Då stenen är färdigtecknad lägger man in den i tryckpressen och gör provtryck tills man är nöjd. Därefter kan jag börja teckna på min nästa sten. När man gör en färglitografi får man teckna en sten för varje färg eftersom man bara kan trycka en färg i taget. Jag brukar hamna på åtta eller nio färger, alltså måste jag teckna åtta eller nio olika stenar. Klicka vidare och du hittar ett urval av mina litografier.