070-6552408 leif@liljeblad.info

Hundakvareller

Mitt största intresse, jämte mitt konstnärskap, är våra hundar och jakt. Ett intresse som Inga-Lena och jag delar. Våra hundar har givetvis inspirerat mig och det har blivit en del, framför allt akvareller, med  dem som motiv. Efter att jag gjorde böckerna ”En konstnärs första hundår – med mina labradorer” och ”Hundar är livet” har det blivit fler och fler akvareller med också andra hundraser. Det som fascinerar mig är att försöka få fram rörelsen, livet i bilden. Men även känslan av vad är det för hund, dess personlighet. Särskilt viktigt är det då jag fått en beställning där man vill ha en akvarell av sin egen hund.

Önskar du en akvarell på din egen hund så skicka ett mejl till leif@liljeblad.info