070-6552408 leif@liljeblad.info

Utmaningen med den här väggmålningen var de två dörrarna. Jag beslutade att inte försöka gömma dem genom att måla motivet över dem utan de fick ingå i målningen. Genom att måla i speglarna på dörrarna kunde jag skapa en bild där man såg landskapet bakom dörrarna och rödhaken sittande på grenen som kom genom dörren samt ekorren som tittar fram.